Audio Chi

「影音終極百科」- 最豐富齊全的音響視聽器材線上百科全書

Jump to: navigation, search

網路最新情報特搜


官方網站:http://www.audiochi.com


台灣總代理:環宇數位


品牌特色

Audio Chi是來自愛爾蘭的潮流耳機品牌,以女性為主要產品訴求對象。


網路相關報導

個人工具
              
//HU o q 100104 MediaWikiW[Google Anaytics?R -p