Van den Hul

「影音終極百科」- 最豐富齊全的音響視聽器材線上百科全書

Jump to: navigation, search

  

官方網站:http://www.vandenhul.com/


台灣代理商:皇佳國際


公司沿革

van den Hul由A.J. van den Hul先生於1980年成立於荷蘭,最初產品以線材為主,後來又拓展到LP唱頭領域。


產品特點

 


重要產品 

 影音線材

訊號線

機內線

電源線

喇叭線

唱頭

其他


網路相關報導

  •  

雜誌相關報導

  •  
個人工具
              
//HU o q 100104 MediaWikiW[Google Anaytics?R -p