TAD Compact Reference

「影音終極百科」- 最豐富齊全的音響視聽器材線上百科全書

Jump to: navigation, search

網路最新情報特搜


TAD Compact Reference書架式喇叭,簡稱為TAD-CR1,其設計理念及相關技術都源自落地式旗艦喇叭TAD Reference One


【影音終極百科】原廠專屬頁面:TAD


網路相關報導

個人工具
              
//HU o q 100104 MediaWikiW[Google Anaytics?R -p